Untitled Document
 
การประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/ฝ่ายและศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่-พังงา-ตรัง เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยบริการฯ ตามโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ม.6 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เมื่อ วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ
 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมกราคม 2558 : [ 19-02-2558]
ประกาศจังหวัดกระบี่ : [ 04-02-2558]
วันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน 114 ปี (วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558) : [ 03-02-2558]
โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี 2558 : [ 03-02-2558]
แผนปฏิบัติงานของสายสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2558 กำหนดการ 2 เดือน (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558) พื้นที่จังหวัดกระบี่ : [ 03-02-2558]
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ : [ 28-01-2558]
 
   
 
< มีนาคม  2558 >
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

 

 
เรื่อง
ประเภท
วันที่

กฎ ก.พ. และข้อบังคับ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 167.31 Kb
19-01-2552
การเทียบตำแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เท่ากับการดำรงตำแหน่งตาม พรบ.พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 307.74 Kb
19-01-2552
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าบัญชีท้าย พรบ.2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 286.85 Kb
19-01-2552
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 897.20 Kb
19-01-2552
 
  สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
 
 
 
Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn