Untitled Document
 
นายวิสิทธิ์ โชคชัย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน (แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่) ร่วม พิธีจัดระเบียบสายไฟและสายส่งสัญญาณที่พาดตามแนวเสาไฟฟ้า โดยมีท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ณ บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ วันที่ 2
ท่านผู้ตรวจโกมล บัวทอง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 11 ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ
 
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัด : [ 28-05-2558]
การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2558 : [ 27-05-2558]
การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2558 : [ 27-04-2558]
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 : [ 30-03-2558]
แนวทางปฏิบัติ สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ : [ 24-03-2558]
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมกราคม 2558 : [ 19-02-2558]
 
   
 
< พฤษภาคม  2558 >
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

 

 
เรื่อง
ประเภท
วันที่

กฎ ก.พ. และข้อบังคับ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 167.31 Kb
19-01-2552
การเทียบตำแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เท่ากับการดำรงตำแหน่งตาม พรบ.พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 307.74 Kb
19-01-2552
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าบัญชีท้าย พรบ.2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 286.85 Kb
19-01-2552
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 897.20 Kb
19-01-2552
 
  สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
 
 
 
Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn