Untitled Document
 
นายวิรัชชัย พลอยเพชร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสถิตย์ โสดยิ้ม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม และ นายพลวรรธน์ จันธำรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตรัง-พังงา-กระบี่-สตูล มอบโฉนดที่ดินให้กับมัสยิดมูซอลลี บ้านป
การประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐ ครั้งที่1/2557 โดยมีท่านสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 : [ 24-06-2557]
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน 2557 : [ 23-05-2557]
แผนปฏิบัติงานของสายสำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กำหนดการ 2 เดือน : [ 14-05-2557]
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2557 : [ 23-04-2557]
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 : [ 25-03-2557]
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 2557 : [ 25-02-2557]
 
   
 
< กรกฎาคม  2557 >
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

 

 
เรื่อง
ประเภท
วันที่

กฎ ก.พ. และข้อบังคับ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 167.31 Kb
19-01-2552
การเทียบตำแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เท่ากับการดำรงตำแหน่งตาม พรบ.พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 307.74 Kb
19-01-2552
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าบัญชีท้าย พรบ.2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 286.85 Kb
19-01-2552
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 897.20 Kb
19-01-2552
 
  สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
 
 
 
Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn