Untitled Document
 
นายวิสิทธิ์ โชคชัย (แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่) ร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านไหนหนัง ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดย ท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานโครงการ
โครงการประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 กรมที่ดิน และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกาผลการปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดิน (MIS) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ และ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ
 
การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 : [ 20-08-2558]
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สู่ "สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ" : [ 05-08-2558]
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน : [ 05-08-2558]
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดทำห้อง server สำหรับสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ส่วนแยกเกาะลันตา : [ 16-07-2558]
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดทำห้อง server สำหรับสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ส่วนแยกเกาะลันตา : [ 16-07-2558]
การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2558 : [ 16-07-2558]
 
   
 
< สิงหาคม  2558 >
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

 

 
เรื่อง
ประเภท
วันที่

กฎ ก.พ. และข้อบังคับ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 167.31 Kb
19-01-2552
การเทียบตำแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เท่ากับการดำรงตำแหน่งตาม พรบ.พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 307.74 Kb
19-01-2552
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าบัญชีท้าย พรบ.2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 286.85 Kb
19-01-2552
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 897.20 Kb
19-01-2552
 
  สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
 
 
 
Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn