Untitled Document
 
นายวิรัชชัย พลอยเพชร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ บันทึกเสียงถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
นายโกมล บัวทอง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ประชุมชี้แจง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติราชการ/ทิศทางองค์การ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กันยายน 2557 : [ 24-10-2557]
การนำส่งเงินรายได้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2557 : [ 23-09-2557]
การนำส่งเงินรายได้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 : [ 20-08-2557]
การโอนเงินให้ อปท. เว็บไซต์1ประจำเดือน มิถุนายน 2557 : [ 13-08-2557]
วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และจรรยาข้าราชการ : [ 08-08-2557]
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 : [ 24-06-2557]
 
   
 
< พฤศจิกายน  2557 >
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 

 

 
เรื่อง
ประเภท
วันที่

กฎ ก.พ. และข้อบังคับ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 167.31 Kb
19-01-2552
การเทียบตำแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เท่ากับการดำรงตำแหน่งตาม พรบ.พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 307.74 Kb
19-01-2552
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าบัญชีท้าย พรบ.2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 286.85 Kb
19-01-2552
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 897.20 Kb
19-01-2552
 
  สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
 
 
 
Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn