Untitled Document
 
เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ...เส้นทางแห่งวัยเกษียณ ท่านประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และ ท่านกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
การประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ /สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/ฝ่าย ประจำเดือนกันยายน 2557 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ วันที่ 30 กันยายน 2557

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
การนำส่งเงินรายได้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2557 : [ 23-09-2557]
การนำส่งเงินรายได้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 : [ 20-08-2557]
การโอนเงินให้ อปท. เว็บไซต์1ประจำเดือน มิถุนายน 2557 : [ 13-08-2557]
วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และจรรยาข้าราชการ : [ 08-08-2557]
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 : [ 24-06-2557]
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน 2557 : [ 23-05-2557]
 
   
 
< ตุลาคม  2557 >
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

 

 
เรื่อง
ประเภท
วันที่

กฎ ก.พ. และข้อบังคับ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 167.31 Kb
19-01-2552
การเทียบตำแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เท่ากับการดำรงตำแหน่งตาม พรบ.พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 307.74 Kb
19-01-2552
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าบัญชีท้าย พรบ.2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 286.85 Kb
19-01-2552
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 897.20 Kb
19-01-2552
 
  สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
 
 
 
Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn