Untitled Document
 
การประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/ฝ่ายและศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ประจำเดือนมกราคม 2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
นายโกมล บัวทอง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 11 ตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ : [ 28-01-2558]
หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการสำนักงานที่ดิน : [ 28-01-2558]
การโอนเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2557 : [ 27-01-2558]
ผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ : [ 26-01-2558]
หลักฐานที่ควรนำไปประกอบการขอจดทะเบียนที่ดินประเภทซื้อขาย : [ 24-12-2557]
คำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับหลักฐานที่ควรนำไปประกอบการขอจดทะเบียนที่ดินประเภทต่าง ๆ : [ 24-12-2557]
 
   
 
< กุมภาพันธ์  2558 >
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 

 

 
เรื่อง
ประเภท
วันที่

กฎ ก.พ. และข้อบังคับ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 167.31 Kb
19-01-2552
การเทียบตำแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เท่ากับการดำรงตำแหน่งตาม พรบ.พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 307.74 Kb
19-01-2552
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าบัญชีท้าย พรบ.2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 286.85 Kb
19-01-2552
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ไฟล์ประเภทเอกสาร acrobat 897.20 Kb
19-01-2552
 
  สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
 
 
 
Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn