Untitled Document
 
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยบริการฯ ตามโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ม.6 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เมื่อ วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
นายวัชรินทร์ สามารถ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการเจ้าพนักงานที่ดิน ปี 2558

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ
   
ภาพในกลุ่มทั้งหมด
::
 
 
 

Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn