Untitled Document
 
นายวิสิทธิ์ โชคชัย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน (แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่) ร่วม พิธีจัดระเบียบสายไฟและสายส่งสัญญาณที่พาดตามแนวเสาไฟฟ้า โดยมีท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ณ บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ วันที่ 2
ท่านผู้ตรวจโกมล บัวทอง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 11 ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ
   
ภาพในกลุ่มทั้งหมด
::
 
 
 

Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn