Untitled Document
 
ชาวดินกระบี่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558
นายวัชรินทร์ สามารถ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลฯ เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียติโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง วันศุกร์ ที่ 2

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ
   
ภาพในกลุ่มทั้งหมด
::
 
 
 

Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn