Untitled Document
 
การประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/ฝ่าย/ศูนย์เดินสำรวจฯ และ หัวหน้าฝ่ายรังวัดทุกสาขา ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนเมษายน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองจูด หมู่ที่ 1 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙     "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม" 
   
ภาพในกลุ่มทั้งหมด
::
 
 
 

Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn