Untitled Document
 
นายวิรัชชัย พลอยเพชร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสถิตย์ โสดยิ้ม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม และ นายพลวรรธน์ จันธำรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตรัง-พังงา-กระบี่-สตูล มอบโฉนดที่ดินให้กับมัสยิดมูซอลลี บ้านป
การประชุมคณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐ ครั้งที่1/2557 โดยมีท่านสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๓ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
   
ภาพในกลุ่มทั้งหมด
:: ยินดีต้อนรับ...ด้วยความเคารพยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ท่านกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา 
 
 

Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn