Untitled Document
 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่/หัวหน้าฝ่ายรังวัด/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/กลุ่มงานฯ/หัวหน้างานการเงิน ตรวจราชการประจำปี 2559 รอบที่1 ณ สำนักงานที่ดิน ส่วนแยกเกาะลันตา เมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
การอบรมแผนงาน ขั้นตอน วิธีดำเนินการด้านการนำเข้าข้อมูลและการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินละแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 30-31 มกราคม 2559 ณ โรงแรมบุญสยาม จังหวัดกระบี่

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ
   
ภาพในกลุ่มทั้งหมด
::
 
 
 

Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn