Untitled Document
 
การประชุมมอบนโยบายเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพช่างรังวัดและยกระดับด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยการรังวัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ฯ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2559
โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนวัดเกาะลันตา หมู่ที่2 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ค่าใช้จ่ายการรังวัด

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙     "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม" 
   
ภาพในกลุ่มทั้งหมด
::
 
 
 

Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn