Untitled Document
 
การประชุมประจำเดือนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/ฝ่าย สัญจร ณ ห้องประชุมร้านอาหารครัวทรีโอ คลองท่อม วันที่2 ตุลาคม 2558
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ
   
ภาพในกลุ่มทั้งหมด
::
 
 
 

Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn