Untitled Document
 
การประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/ฝ่ายและศูนย์เดินสำรวจฯ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 16.30 น.
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2559 โดยนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่

[ ชมภาพทั้งหมด ]
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ค่าใช้จ่ายการรังวัด

กระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙     "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม" 
   
ภาพในกลุ่มทั้งหมด
::
 
 
 

Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn